CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP

Làm thế nào để truy cập Lab Central?

Đăng nhập bằng URL sau: https://labcentral.corelaboratory.abbott

Tôi đăng ký Lab Central như thế nào?

 • Với người dùng hiện tại của cổng thông tin khách hàng 
  • Người dùng hiện hiện tại được định nghĩa là người dùng đã đăng ký tại cổng thông tin khách hàng My Lab cũ 
   • Lần đầu bạn đăng nhập vào Lab Central
    • Một email kích hoạt được gửi đến email đã đăng ký My Lab cũ của bạn. Sử dụng liên kết có trong email kích hoạt để đặt lại mật khẩu truy cập Lab Central. 
   • Nếu bạn không nhìn thấy email kích hoạt:
    • Kiểm tra thư mục rác của bạn. 
    • Nếu email không xuất hiện trong vòng vài phút, người dùng có thể trở về trang đăng nhập Lab Central, nhập email và mật khẩu dùng để đăng ký, sau đó nhấp liên kết để gửi lại email kích hoạt.   
  • Người dùng Cổng thông tin khách hàng mới: Người dùng mới được định nghĩa là khách hàng Abbott chưa từng đăng ký với cổng thông tin khách hàng My Lab cũ. 
   • Tìm mã khách hàng và số sê-ri thiết bị để hoàn tất biểu mẫu đăng ký ở đây: 
   • Ngoài Hoa Kỳ: https://labcentral.corelaboratory.abbott/int/vi/create-account.html
   • Để tìm mã khách hàng của bạn, hãy tham khảo những tài liệu sau: 
    Hóa đơn: Sử dụng số ‘Bill to’ (Địa chỉ thanh toán) hoặc ‘Ship to’ (Địa chỉ giao hàng), xem ví dụ. 
    Báo cáo dịch vụ: Sử dụng mã khách hàng. Xem ví dụ..
   • Để tìm số sê-ri thiết bị của bạn, hãy tham khảo tài liệu sau:  
    Báo cáo dịch vụ: Sử dụng Số sê-ri. Xem ví dụ.
   • Bạn cũng có thể tìm thấy số sê-ri trên Thiết bị.
VÍ DỤ VỀ INVOICE
                   
VÍ DỤ VỀ SERVICE REPORT
         
 •  
  • Khi hoàn tất đăng ký Lab Central, một liên kết xác minh sẽ được gửi email đến bạn. 
   • Nếu bạn không nhìn thấy email xác minh:
    • Kiểm tra thư mục rác của bạn. 

 

Nếu email không xuất hiện trong vòng vài phút, người dùng có thể trở về trang đăng nhập Lab Central, nhập email và mật khẩu dùng để đăng ký, sau đó nhấp liên kết để gửi lại email xác minh.  

 

 • Để tìm Mã khách hàng của bạn, tham khảo các tài liệu sau: 
  Invoices (Hóa đơn): Sử dụng số ở “Bill to” hoặc “Ship to”, xem ví dụ. 
  Service Report (Báo cáo dịch vụ): Sử dụng mã khách hàng. Xem ví dụ.

 

 • Để tìm số sê-ri của thiết bị, tham khảo tài liệu sau: 
  Invoices (Hóa đơn): Sử dụng số ở “Bill to” hoặc “Ship to”, xem ví dụ. 
  Service Report (Báo cáo dịch vụ): Sử dụng số Sê-ri. Xem ví dụ.

 

 

Tôi nên làm gì khi quên mật khẩu Lab Central?

 • Người dùng có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu bằng cách trở về trang đăng nhập Lab Central, nhấp liên kết Forgot Password (Quên mật khẩu), và nhập email được dùng trong đăng ký. Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn đặt lại mật khẩu để đặt lại mật khẩu.
 • Tôi không nhận được email đặt lại mật khẩu.
  • Vui lòng kiểm tra thư mục Spam và Junk (Thư rác) để tìm tin nhắn từ CustomerPortal@abbott.com. Email có thể mất vài phút để được gửi lại đến bạn.

CÂU HỎI CHUNG

Lab Central là gì?

 • Lab Central thay thế cho cổng thông tin khách hàng My lab được dùng trước đây.
 • Lab Central là cổng thông tin khách hàng mà người dùng có thể truy cập 24/7 vào tài nguyên cần thiết để sử dụng cho phòng xét nghiệm, bao gồm:
  • Truy cập vào Thư viện Kỹ thuật để tìm tài liệu và hướng dẫn Kỹ thuật 
   • Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP), File xét nghiệm, Hướng dẫn vận hành, Hướng dẫn tháo dỡ thiết bị, Hướng dẫn sử dụng (IFU), Chứng chỉ phân tích (COA) và tài liệu khác.
  • Theo dõi phòng xét nghiệm
  • Báo cáo thiết bị
  • Hỗ trợ phiếu dịch vụ
  • Thông tin liên hệ của đội ngũ Abbott và quản lý đội ngũ phòng xét nghiệm

Ai có quyền truy cập vào Lab Central?

 • Lab Central dành riêng cho khách hàng của Abbott: Core Laboratory, Hematology và Transfusion. Vui lòng kiểm tra với Đại diện Abbott của bạn nếu có thêm câu hỏi.

Cần thiết bị công nghệ gì để truy cập Lab Central:

 • Một thiết bị có kết nối internet: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động

 • Trình duyệt ưu tiên: Chrome, Safari, Edge

THÔNG BÁO VÀ TÙY CHỌN TÀI KHOẢN

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu?

 •  Ở trên cùng bên phải của trang, nhấp vào tên của bạn, nhấp MY ACCOUNT (TÀI KHOẢN CỦA TÔI), và nhấp nút CHANGE PASSWORD (ĐỔI MẬT KHẨU) 

 

 • LƯU Ý: Yêu cầu mật khẩu để đổi mật khẩu mới thành công
  • Tối thiểu 8 ký tự
  • Có chữ viết hoa và viết thường
  • Có ít nhất một số
  • Có ít nhất một ký tự đặc biệt

 

Làm thế nào để đổi ngôn ngữ trên trang Lab Central?

 • Ở trên cùng bên trái trang, nhấp vào biểu tượng quả địa cầu để chọn ngôn ngữ ưu tiên.

LƯU Ý: Chỉ có thể chọn ngôn ngữ trên trang web toàn cầu, không thực hiện được trên trang web của Hoa Kỳ.

 

Làm thế nào để cập nhật địa chỉ Email, Số điện thoại, Vai trò tài khoản hoặc Địa chỉ?

 • Ở trên cùng bên phải trang, nhấp vào tên của bạn, nhấp MY ACCOUNT (TÀI KHOẢN CỦA TÔI), và cập nhật thông tin mong muốn.

Làm thế nào để nhận thông báo?

 

 • Ở trên cùng bên phải trang, nhấp vào tên của bạn, nhấp MY ACCOUNT (TÀI KHOẢN CỦA TÔI), và nhấp NOTIFICATION SETTINGS (CÀI ĐẶT THÔNG BÁO). 
 • Ở đây, bạn có thể chọn đăng ký và hủy đăng ký các loại thông báo. 
 • Thông báo được gửi đến bạn chỉ khi bạn đã đăng ký cho một trong bốn loại Thông báo.
  • LƯU Ý: Bạn được thiết lập với đăng ký mặc định cho danh mục thông báo, Cập nhật nền tảng Lab Central. Bạn nên tiếp tục đăng ký nhận thông báo về nền tảng phù hợp và cập nhật kỹ thuật. 

 

Làm thế nào để đăng ký hoặc hủy đăng ký thông báo?

 • Ở trên cùng bên phải trang, nhấp vào tên của bạn, nhấp MY ACCOUNT (TÀI KHOẢN CỦA TÔI), và nhấp NOTIFICATION SETTINGS (CÀI ĐẶT THÔNG BÁO). 

 • Để đăng ký nhận thông báo cho một danh mục, nhấp vào tùy chọn 

 • Để hủy đăng ký hoặc không nhận thông báo từ một danh mục, vui lòng bỏ chọn hộp danh mục

Làm thế nào để xóa các thông bảo khỏi Dashboard (Bảng điều khiển)?

 • Từ trang Dashboard (Bảng điều khiển), chọn một hoặc nhiều thông báo và nhấp DELETE (XÓA)

 • LƯU Ý: Khi bạn xóa thông báo sẽ không còn hiển thị nữa.

   

THƯ VIỆN KỸ THUẬT

Tôi nên liên hệ với ai nếu tôi không thể tìm thấy tài liệu kỹ thuật cần tìm?

 • Đối với các vấn đề về tài liệu, chẳng hạn như thiếu tài liệu PRD (Thông tin về hiệu năng sản phẩm) và IFU (Hướng dẫn sử dụng), hãy yêu cầu Đại diện Abbott Việt Nam liên hê với Bộ phận hỗ trợ toàn cầu (Global Service Desk) và các nhóm hỗ trợ ALMS, APLM hoặc nhóm hỗ trợ về hướng dẫn sử dụng bản điện tử.

 • Đối với các ứng dụng như Assay Files (Tập tin xét nghiệm), Operations Manuals (Hướng dẫn vận hành máy), Batch Verifications (Xác minh Lô), Value Assignments (Giá trị chỉ định), và Các tài liệu tham khảo khác, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu Contact Us (Liên hệ với chúng tôi), loại Inquiry: Lab Central Customer portal.

Tôi nên làm gì khi muốn đăng ký hoặc có câu hỏi về Abbott Link?

 • Vui lòng liên hệ với Đại diện Abbott để nhận trợ giúp thông qua AbbottLink. Nếu không biết Đại diện Abbott hoặc cần thông tin liên hệ, vui lòng đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng Lab Central để tìm thông tin này.

Tôi nên làm gì khi cần hỗ trợ sử dụng trang web Báo cáo Kiểm soát chất lượng (Quality Control)?

 • Đối với các câu hỏi, bao gồm trợ giúp đăng nhập, đặt lại mật khẩu, sự cố khi tải thông tin lên, v.v., vui lòng liên hệ với Đại diện Abbott Việt Nam.

THIẾT BỊ

Làm thế nào để thêm một Lab Profile (Hồ sơ phòng xét nghiệm) và Instruments (Thiết bị) vào tài khoản của tôi?

 • Ở trên cùng bên phải trang, nhấp vào tên của bạn, nhấp LAB PROFILES (HỒ SƠ PHÒNG XÉT NGHIỆM), sau đó nhấp nút +LAB PROFILE 
 • Sau khi Lab Profile được thêm vào tài khoản của bạn, bạn sẽ có thể xem thiết bị được liên kết, trên trang Instruments (Thiết bị)
 • Bạn có thể ghim một thiết bị thường dùng từ trang Instruments (Thiết bị), để thiết bị cũng có thể hiển thị trên trang Dashboard (Bảng điều khiển), ngoài trang Instruments (Thiết bị).

Làm thế nào để ghim một thiết bị trên trang Dashboard (Bảng điều khiển)?

 • Từ trang Instruments (Thiết bị), tìm thiết bị bạn muốn ghim và nhấp vào biểu tượng ghim ở trên cùng bên phải. Thiết bị đã được ghim sẽ có biểu tượng ghim được tô màu.

 • Để bỏ ghim thiết bị, bấm vào biểu tượng ghim lần nữa, lúc này biểu tượng sẽ chỉ còn màu viền bên ngoài.

  LƯU Ý: Khi thiết bị được ghim, bạn sẽ có thể nhìn thấy thiết bị trên trang Dashboard (Bảng điều khiển).

 •    

Làm thế nào để tôi tùy chỉnh được tên thiết bị của mình?

 • Bạn có thể đổi tên thiết bị từ trang Instruments (Thiết bị)

 • Tìm thiết bị, và nhấp biểu tượng sửa hình Bút chì. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào dấu tích và lưu.

Làm thế nào để tôi thiết lập một phòng xét nghiệm thành phòng xét nghiệm chính?

Thiết lập một Phòng xét nghiệm làm Phòng nghiệm chính sẽ cho phép Hồ sơ phòng xét nghiệm này được xem ở chế độ mặc định.

 • Từ trang Lab Profiles (Hồ sơ phòng xét nghiệm), chọn phòng xét nghiệm bạn muốn và đánh dấu ‘Primary Lab’ (Phòng xét nghiệm chính) 

 • LƯU Ý: Bạn chỉ có thể có một Phòng thí nghiệm chính

Các câu hỏi về gửi yêu cầu dịch vụ

Vì sao tôi không thể nhìn thấy tùy chọn để gửi Báo cáo sự cố thiết bị?

 • Hiện tại, việc gửi báo cáo sự cố của các thiết bị chỉ có thể thực hiện cho một số sản phẩm Công nghệ thông tin/ Giải pháp Y tế kỹ thuật số và chỉ ở một số quốc gia. Chúng tôi đang nỗ lực để tính năng này được phổ biến rộng khắp trong thời gian tới.

Tôi có câu hỏi về báo cáo sự cố hoặc thông báo sự cố cho Lab Central, tôi nên làm gì?

 • Vui lòng xem lại hướng dẫn trợ giúp được cung cấp trên trang Incident Reporting (Báo cáo sự cố) trong Lab Central. 

 • Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thêm, vui lòng liên hệ với Đại diện Abbott Việt Nam

ĐỘI NGŨ ABBOTT

Làm thế nào để thêm ai đó vào trang Abbott Team?

 • Mọi tài khoản Lab Central mới có cùng khách hàng sẽ được hiển thị trên trang Abbott Team.

Tôi có thể xóa người dùng Abbott Team không?

 • Có. Ở trên cùng bên phải trang, nhấp vào tên của bạn, nhấp MY ACCOUNT (TÀI KHOẢN CỦA TÔI), và nhấp USER MANAGEMENT (QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG). 

 • Xác nhận bạn ở đúng Lab Profile (Hồ sơ phòng xét nghiệm). Xác nhận người dùng bạn muốn xóa, và nhấp vào biểu tượng thùng rác.
 • Lưu ý: Bạn không thể bỏ xóa người dùng khỏi tài khoản sau khi đã xóa tài khoản. Người dùng sẽ cần đăng ký lại vào Lab Central.

Bạn vẫn còn câu hỏi? Truy cập trang liên hệ với chúng tôi.