TRỢ LÝ CÁ NHÂN CỦA PHÒNG XÉT NGHIỆM

Chào mừng bạn đến với Lab Central

Truy cập Lab Central để nhận được thông tin kỹ thuật về các sản phẩm chẩn đoán, số liệu được cá nhân hóa, hỗ trợ và các công cụ và tài nguyên hữu ích chỉ dành cho khách hàng của chúng tôi. 

decorative image
decorative image
decorative image

Tài khoản Lab Central của bạn đã bị khóa, vui lòng đặt lại mật khẩu cho tài khoản.

Địa chỉ email và/hoặc mật khẩu không chính xác. Vui lòng thử lại. 

Tài khoản bị khóa do do đăng nhập sai nhiều lần. Vui lòng sử dụng quy trình quên mật khẩu để mở khóa tài khoản.

Email chưa được xác minh.  Vui lòng nhấp vào liên kết đã được gửi đến email của bạn để hoàn tất quy trình xác minh.  Nhấp vào đây để gửi lại email.

Xảy ra lỗi khi đăng nhập, vui lòng kiểm tra tên người dùng và/hoặc mật khẩu và thử lại.

Xác minh thành công

Đăng nhập để truy cập tài khoản của bạn 

Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ
Vui lòng nhập mật khẩu hợp lệ Vui lòng nhập mật khẩu hợp lệ

Xác thực không thành công.  Vui lòng nhập lại mã xác thực của bạn hoặc gửi lại mã để thử lại.

Xác minh 

Một mã xác thực tạm thời đã được gửi đến địa chỉ email của bạn. Vui lòng sử dụng mã này trong vòng 10 phút để hoàn tất quá trình đăng nhập. 

 
Vui lòng xác nhận bạn công nhận đây là trang web được Hoa Kỳ quản lý để tiếp tục
  Vui lòng xác nhận bạn chấp nhận Điều khoản và điều kiện/Chính sách quyền riêng tư để tiếp tục