Lista najčešćih pitanja za Lab Central

PODRŠKA ZA REGISTRACIJU I PRIJAVU

Kako da se registrujem za Lab Central?

 • Postojeći korisnici portala za korisnike 
  • Postojećim korisnikom se smatra svaki registrovani korisnik prethodnog korisničkog portala My Lab.
   • Vaše prvo prijavljivanje na Lab Central
    • E-poruka za aktivaciju poslata je na e-adresu kojom ste se registrovali na prethodni portal My Lab.  
     Iskoristite vezu u e-poruci za aktivaciju da biste resetovali lozinku radi pristupa portalu Lab Central.
   • Ako ne vidite e-poruku za aktivaciju:
    • Proverite folder sa neželjenom poštom.
    • Ako se e-poruka ne prikaže u roku od nekoliko minuta, korisnici mogu da se vrate na ekran za prijavljivanje na Lab Central, unesu e-adresu i lozinku pomoću kojih su se registrovali i da zatim kliknu na vezu radi ponovnog slanja e-poruke za aktivaciju.
  • Novi korisnici portala za korisnike: Novi korisnik je klijent kompanije Abbott koji se nikad nije registrovao na prethodni portal za korisnike My Lab.
   • Pronađite svoj korisnički i serijski broj medicinskog sredstva da biste popunili obrazac za registraciju, koji je dostupan ovde:
 •  
  •  
   • Druge zemlje: https://labcentral.corelaboratory.abbott/int/sr/create-account.html

   • Da biste pronašli korisnički broj, pogledajte sledeće dokumente: 
    Fakture: Upotrebite svoj broj „Bill to“ (Kome fakturisati) ili „Ship to“ (Kome isporučiti); pogledajte primer. 
    Izveštaj o servisiranju: Upotrebite korisnički broj. Pogledajte primer.
   • Da biste pronašli serijski broj medicinskog sredstva, pogledajte sledeći dokument:  
    Izveštaj o servisiranju: Upotrebite serijski broj. Pogledajte primer.
   • Serijski broj možete da pronađete i na instrumentu.
   • Ako nemate pristup svom korisničkom broju i/ili serijskom broju medicinskog sredstva, obratite se osobi za kontakt u kompaniji Abbott ili predstavniku kompanije Abbott.

 •  
  • Nakon što završite registraciju na portalu Lab Central, e-poštom će vam biti poslata veza za potvrdu. 
   • Ako ne vidite e-poruku za potvrdu:
    • Proverite folder s neželjenom poštom.

    • Ako se e-poruka ne prikaže u roku od nekoliko minuta, korisnici mogu da se vrate na ekran za prijavljivanje na Lab Central, unesu e-adresu i lozinku pomoću kojih su se registrovali i da zatim kliknu na vezu radi ponovnog slanja e-poruke za potvrdu.

Zaboravio/zaboravila sam lozinku za Lab Central. Šta da radim?

 • Korisnici mogu da zatraže resetovanje lozinke tako što će se vratiti na stranicu za prijavljivanje na Lab Central, kliknuti na vezu Forgot Password (Zaboravljena lozinka) i uneti e-adresu koju su koristili pri registraciji. Biće vam poslata e-poruka s uputstvom za resetovanje lozinke.
 • Nisam dobio/dobila e-poruku za resetovanje lozinke.
  • Proverite da li se u folderima s bezvrednom i neželjenom poštom nalazi poruka koja potiče od customerportal@abbott.com. Može biti potrebno nekoliko minuta da vam e-poruke budu ponovno poslate.

OPŠTA PITANJA

Šta je Lab Central?

 • Lab Central je zamenio prethodni portal za korisnike MyLab.
 • Lab Central je korisnički portal koji korisnicima pruža 24-satni pristup 7 dana u nedelji resursima potrebnim za laboratorijsku upotrebu, među kojima su:
  • pristup Bazi tehničke dokumentacije radi pregledanja tehničkih dokumenata i uputstava 
   • standardne operativne procedure (SOP, engl. standard operating procedures), fajlovi testa, priručnici za rukovanje, uputstva za demontažu analizatora, uputstva za upotrebu (IFU, engl. instructions for use), sertifikati analiza (COA, engl. certificate of analysis) i drugo.
  • nadzor laboratorije
  • izveštaji o analizatorima
  • podrška za tikete 
  • kontakti uprave laboratorijskog tima i tima kompanije Abbott

Ko ima pristup portalu Lab Central?

 • Lab Central je dostupan isključivo korisnicima usluga kompanije Abbott: Core Laboratory, Hematology i Transfusion. Ako imate dodatna pitanja, obratite se predstavniku kompanije Abbott.

Koji uređaji su mi potrebni za pristup portalu Lab Central?

 • Uređaj koji može da pristupa internetu: stoni računar, tablet, mobilni telefon
 • Preporučene aplikacije za pregledanje: Chrome, Mozilla Firefox, Safari i Edge

ŽELJENE POSTAVKE NALOGA I OBAVEŠTENJA O NALOGU

Kako da promenim lozinku?

 • U gornjem desnom uglu stranice kliknite na svoje ime, zatim na MY ACCOUNT (Moj nalog), a potom na dugme CHANGE PASSWORD (Promeni lozinku)

 

 • NAPOMENA: Zahtevi koji moraju biti ispunjeni pri postavljanju nove lozinke
  • najmanje 8 znakova

  • upotrebljena i velika i mala slova

  • najmanje jedna cifra

  • najmanje jedan specijalni znak 

 

 

 

Kako da promenim jezik za prikaz portala Lab Central?

 • U gornjem levom uglu stranice kliknite na ikonu globusa da biste izabrali željeni jezik.

NAPOMENA: Jezici se mogu menjati samo na globalnoj veb stranici. Stranica za SAD je dostupna samo na engleskom.

Kako da ažuriram e-adresu, broj telefona, korisnički nivo pristupa nalogu ili lokaciju ustanove?

 • U gornjem desnom uglu stranice kliknite na svoje ime, zatim na MY ACCOUNT (Moj nalog), a potom ažurirajte željena polja.

Kako mogu da primam obaveštenja

 

 • U gornjem desnom uglu stranice kliknite na svoje ime, zatim na MY ACCOUNT  
  (Moj nalog), a potom na NOTIFICATION SETTINGS (Postavke za obaveštenja).
 • Ovde možete da izaberete kategorije obaveštenja na koje želite da se pretplatite, odnosno one za koje želite da otkažete pretplatu.
 • Obaveštenja se prikazuju na stranici Dashboard (Kontrolna tabla) samo ako ste pretplaćeni na jednu od četiri kategorije obaveštenja.
  • NAPOMENA: Podrazumevano ste pretplaćeni na kategoriju obaveštenja Lab Central Platform Updates (Ažuriranja platforme Lab Central). Preporučujemo vam da ostanete pretplaćeni na nju kako biste dobijali relevantna obaveštenja o ažuriranjima platforme i tehničkim novostima. 

 

Kako da aktiviram ili deaktiviram primanje obaveštenja

 • U gornjem desnom uglu stranice kliknite na svoje ime, zatim na MY ACCOUNT (Moj nalog), a potom na NOTIFICATION SETTINGS (Postavke za obaveštenja). 

 • Da biste aktivirali određenu kategoriju obaveštenja za prijem, kliknite željene opcije.

 • Da biste deaktivirali kategorije obaveštenja koje ne želite više da primate, polje za izbor kategorije mora da ostane neobeleženo.

Kako da izbrišem obaveštenja s kontrolne table?

 • Na stranici Dashboard (Kontrolna tabla) izaberite jedno od više obaveštenja, a zatim kliknite na DELETE (Izbriši).

 • NAPOMENA: Nakon što izbrišete obaveštenja, ona više neće biti vidljiva.

BAZA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Kome da se obratim ako ne mogu da pronađem tehničku dokumentaciju koju tražim?

 • Ako su u pitanju problemi s aplikacijom, npr. u slučaju da nedostaje dokumentacija o zahtevima za proizvod (PRD, od eng. product requirement documents) i uputstva za upotrebu, obratite se predstavniku kompanije Abbott.

 • Ako su u pitanju aplikacije, kao što su fajlovi testa, uputstva ra rad na analizatoru, verifikacije serija, dodeljene vrednosti i druga referentna dokumentacija, popunite obrazac Kontaktirajte nas, a kao vrstu upita izaberite Portal za korisnike portala Lab Central.

Želim da se registrujem ili imam pitanja u vezi sa sistemom AbbottLink. Šta da radim?

 • Obratite se predstavniku kompanije Abbott da biste dobili pomoć u vezi sa sistemom AbbottLink. Ako ne znate ko je vaš predstavnik kompanije Abbott ili su vam potrebne informacije o njemu, možete da se prijavite na portal za korisnike Lab Central da biste videli taj podatak.

Potrebna mi je pomoć u vezi sa veb stranicom s izveštajem o kontroli kvaliteta (QC, engl. quality control). Šta da radim?

 • Ako imate pitanja o, na primer, prijavljivanju, resetovanju lozinke ili problemima sa prenosom informacija, obratite se lokalnom predstavniku kompanije Abbott.

ANALIZATORI

Kako da dodam laboratorijski profil i analizator sredstva na svoj nalog?

 • U gornjem desnom uglu stranice kliknite na svoje ime, zatim na LAB PROFILES (Laboratorijski profili), a potom na dugme + LAB PROFILE (Dodaj laboratorijski profil).

 • Kada dodate laboratorijski profil na nalog, na stranici Analizatori ćete moći da vidite povezane analizatore.
 • Na stranici Analizatori možete da obeležite i zakačite često korišćeni analizator kako bi bio lako dostupan na Vašoj stranici Kontrolna tabla.

Kako da zakačim analizator na stranicu Kontrolna tabla?

 • Na stranici Analizatori pronađite analizator koji želite da zakačite, a zatim kliknite na ikonu špenadle u gornjem desnom uglu. Zakačeni analizator ima obojenu ikonu špenadle u gornjem desnom uglu. 

 • Da biste otkačili analizator, ponovo kliknite na špenadlu, tako da ostanu samo konture ikone.    

 • NAPOMENA: Kada je analizator zakačen, prikazaju se na stranici Kontrolna tabla. 

Kako mogu da prilagodim nazive analizatora?

 • Na stanici Analizatori možete da promenite naziv Vašeg analizatora. 

 • Pronađite Vaš analizator i kliknite na ikonu sa olovkom namenjenu za uređivanje. Po završetku, da biste sačuvali izbor, kliknite na znak za potvrdu.

Kako da učinim laboratoriju primarnom?

 

Kada podesite Vašu laboratoriju kao primarnu, ovaj laboratorijski profil se prikazuje kao podrazumevani.  

 • Na stranici Laboratorijski profili, izaberite i obeležite željenu primarnu laboratoriju.
 • NAPOMENA: Samo jedna laboratorija može biti primarna.

Analizatori - pitanja u vezi sa zahtevima za podršku

Zašto ne vidim opciju za slanje Izveštaja o neželjenom događaju na analizatoru?

 • Trenutno, opcija za slanje Izveštaja o neželjenom događaju je ograničena na određene informatičko/digitalne medicinske proizvode i analizatore u određenim zemljama.

Imam pitanja o prijavljivanju incidenata ili obaveštenjima o incidentima za Lab Central. Šta da radim?

 • Na portalu Lab Central, na stranici za prijavljivanje neželjenih događaja pročitajte uputstva koja se odnose na pružanje pomoći.

 • Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, obratite se predstavniku kompanije Abbott.

Koje tipove datoteka mogu da dodam kao prilog prilikom podnošenja prijave (ticket)/izveštaja o incidentu?

Većina tipova datoteka može da se priloži, osim datoteka navedenih na listi Nevažeći tipovi datoteka, koja se dostavlja u nastavku.

Extension

Format

ACTION

Automator Action

APK

Application

APP

Executable

BAT

Batch File

BIN

Binary Executable

CAB

Windows Cabinet

CMD

Command Script

COM

Command File

COMMAND

Terminal Command

CPL

Control Panel Extension

CSH

C Shell Script

EX_

Compressed Executable

EXE

Executable

GADGET

Windows Gadget

INF1

Setup Information File

INS

Internet Communication Settings

INX

InstallShield Compiled Script

IPA

Application

ISU

InstallShield Uninstaller Script

JOB

Windows Task Scheduler Job File

JSE

JScript Encoded File

KSH

Unix Korn Shell Script

LNK

File Shortcut

MSC

Microsoft Common Console Document

MSI

Windows Installer Package

MSP

Windows Installer Patch

MST

Windows Installer Setup Transform File

OSX

Executable

OUT

Executable

PAF

Portable Application Installer File

PIF

Program Information File

PRG

Executable

PS1

Windows PowerShell Cmdlet

REG

Registry Data File

RGS

Registry Script

RUN

Executable

SCR

Screensaver Executable

SCT

Windows Scriptlet

SHB

Windows Document Shortcut

SHS

Shell Scrap Object

U3P

U3 Smart Application

VB

VBScript File

VBE

VBScript Encoded Script

VBS

VBScript File

VBSCRIPT

Visual Basic Script

WORKFLOW

Automator Workflow

WS

Windows Script

WSF

Windows Script

WSH

Windows Script Preference

TIM KOMPANIJE ABBOTT

Kako se može dodati član tima kompanije Abbott?

 • Svaki novi nalog na platformi Lab Central pod istim korisničkim brojem biće prikazan na stranici tima kompanije Abbott.

Da li mogu da izbrišem člana tima kompanije Abbott?

 • Da. U gornjem desnom uglu stranice kliknite na svoje ime, zatim na MY ACCOUNT (Moj nalog), a potom na USER MANAGEMENT (Upravljanje korisnicima). 

 • Uverite se da se nalazite u odgovarajućem laboratorijskom profilu. Pronađite korisnika kog želite da izbrišete, a zatim kliknite na ikonu kante za otpatke.

 • Napomena: Kada izbrišete korisnika sa naloga, više ne možete da poništite brisanje. Neophodno je da se korisnik ponovo registruje na portalu Lab Central. 

Da li imate još pitanja? Posetite našu stranicu Kontaktirajte nas.