Lista najczęściej zadawanych pytań

WSPARCIE W ZAKRESIE REJESTRACJI I LOGOWANIA

Jak uzyskać dostęp do portalu Lab Central?

Jak zarejestrować się w portalu Lab Central?

 • Istniejący użytkownicy portalu klienta 
  • Istniejący użytkownik jest to zarejestrowany użytkownik poprzedniego portalu klienta My Lab
   • Pierwsze logowanie do portalu Lab Central
    • Wiadomość e-mail z łączem aktywacyjnym została wysłana na adres e-mail zarejestrowany w portalu My Lab.  
     Użyj łącza otrzymanego w aktywacyjnej wiadomości e-mail, aby zresetować hasło dostępu do portalu Lab Central. 
   • Jeśli nie widzisz aktywacyjnej wiadomości e-mail:
    • Sprawdź folder ze spamem. 
    • Jeśli wiadomość e-mail nie dotrze w ciągu kilku minut, użytkownicy mogą powrócić do strony logowania portalu Lab Central, wprowadzić adres  
     e-mail i hasło użyte do rejestracji, a następnie kliknąć łącze, aby aktywacyjna wiadomość e-mail została wysłana ponownie. 
  • Nowi użytkownicy portalu klienta: Nowy użytkownik jest to klient firmy Abbott, który nigdy nie rejestrował się w starszym portalu klienta My Lab. 
   • Odszukaj numer klienta i numer seryjny urządzenia, aby wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się tutaj:
   • Poza USA : https://labcentral.corelaboratory.abbott/int/pl/create-account.html

   • Aby znaleźć numer klienta, sprawdź poniższe dokumenty. 
    Faktury: użyj numeru podanego po stronie płatnika lub odbiorcy (patrz przykład). 
    Sprawozdanie serwisowe: użyj numeru klienta. Patrz przykład.
   • Aby znaleźć numer seryjny urządzenia , sprawdź w poniższym dokumencie.  
   • Sprawozdanie serwisowe: użyj numeru seryjnego. Patrz przykład.
   • Numer seryjny można również znaleźć na analizatorze.
   • Jeśli nie masz dostępu do numeru klienta i/lub numeru seryjnego analizatorze, skontaktuj się z pracownikiem lub przedstawicielem firmy Abbott.

  • Po zakończeniu rejestracji w portalu Lab Central otrzymasz wiadomość e-mail z kodem weryfikacyjnym.  
   • Jeśli weryfikacyjna wiadomość e-mail nie jest widoczna:
    • Sprawdź folder ze spamem. 
    • Jeśli wiadomość e-mail nie dotrze w ciągu kilku minut, użytkownicy mogą powrócić do strony logowania portalu Lab Central, wprowadzić adres  
     e-mail i hasło użyte do rejestracji, a następnie kliknąć łącze, aby weryfikacyjna wiadomość e-mail została wysłana ponownie.  

Nie pamiętam hasła do portalu Lab Central. Co zrobić w takiej sytuacji?

 • Użytkownik może poprosić o zresetowanie hasła, wracając do strony logowania do portalu Lab Central, klikając łącze Forgot Password (Nie pamiętam hasła) i wpisując adres e-mail użyty podczas rejestracji. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca instrukcje dotyczące resetowania hasła.
 • Nie przyszła do mnie wiadomość e-mail umożliwiająca zresetowanie hasła.
  • Poszukaj wiadomości wysłanej z adresu CustomerPortal@abbott.com w folderach Spam lub Kosz. Ponowne wysłanie wiadomości e-mail może potrwać kilka minut.

PYTANIA OGÓLNE

Czym jest Lab Central?

 • Portal Lab Central zastąpił poprzedni portal klienta MyLab.
 • Lab Central to portal klienta, który zapewnia użytkownikom całodobowy dostęp do zasobów przeznaczonych do użytku laboratoryjnego, takich jak:
  • Dostęp do biblioteki technicznej zawierającej dokumentację techniczną i instrukcje 
   • Standardowe procedury operacyjne (ang. Standard Operating Procedures, SOP), pliki oznaczeń, instrukcje obsługi, instrukcje demontażu urządzeń, instrukcje używania, świadectwa analizy (ang. Certificate of Analysis, COA) i inne.
  • Monitorowanie laboratorium
  • Sprawozdania dotyczące działania analizatorów
  • Obsługa zgłoszeń 
  • Zarządzanie zespołem laboratoryjnym i kontakty z zespołem Abbott 

Kto ma dostęp do portalu Lab Central?

 • Portal Lab Central jest dostępny wyłącznie dla klientów firmy działu Core Laboratory, Hematology oraz Transfusion firmy Abbott. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Abbott.

Jakiej technologii potrzebuję, aby uzyskać dostęp do portalu Lab Central?

 • Urządzenie z dostępem do Internetu: komputer stacjonarny, tablet, telefon komórkowy

 • Preferowane przeglądarki: Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KONTA I POWIADOMIENIA

Jak zmienić hasło?

 • W prawym górnym rogu strony kliknij swoje imię i nazwisko, kliknij w zakładkę MY ACCOUNT (Moje konto), a następnie kliknij przycisk CHANGE PASSWORD (Zmień hasło) 

 • UWAGA: wymagania dotyczące hasła, które muszą być spełnione, aby zmienić hasło na nowe
  • Minimum 8 znaków
  • Wielkie i małe litery
  • Co najmniej jedna cyfra
  • Co najmniej jeden znak specjalny 

Jak zmienić język wyświetlania portalu Lab Central?

 • W lewym górnym rogu strony kliknij ikonę kuli ziemskiej, aby wybrać preferowany język.

UWAGA: języki można aktualizować tylko na globalnej stronie internetowej. Strona dla USA jest dostępna wyłącznie w języku angielskim.

Jak zaktualizować adres e-mail, numer telefonu, poziom dostępu lub lokalizację placówki?

 • W prawym górnym rogu strony kliknij swoje imię i nazwisko, kliknij w zakładkę MY ACCOUNT (Moje konto), a następnie zaktualizuj wybrane pola

Jak mogę otrzymywać powiadomienia?

 • W prawym górnym rogu strony kliknij swoje imię i nazwisko, kliknij w zakładkę MY ACCOUNT (Moje konto), a następnie kliknij NOTIFICATION SETTINGS (Ustawienia powiadomień). 

 • Tutaj możesz aktywować lub anulować subskrypcję, aby otrzymywać określone kategorie powiadomień. 

 • Powiadomienia są wyświetlane na pulpicie tylko wtedy, gdy zasubskrybujesz jedną z czterech kategorii powiadomień.
  • UWAGA: użytkownik ma domyślnie włączoną subskrypcję kategorii powiadomień dotyczących aktualizacji z portalu Lab Central. Zalecamy subskrypcję powiadomień dotyczących ważnych aktualizacji z portalu i aktualizacji technicznych. 

Jak aktywować lub anulować subskrypcję powiadomień?

 • W prawym górnym rogu strony kliknij swoje imię i nazwisko, kliknij zakładkę MY ACCOUNT (Moje konto), a następnie kliknij NOTIFICATION SETTINGS (Ustawienia powiadomień). 

 • Aby zasubskrybować kategorię powiadomień, jakie chcesz otrzymywać, zaznacz preferowane opcje

 • Aby anulować subskrypcję kategorii i nie otrzymywać powiadomień, odznacz pole kategorii

Jak usunąć powiadomienia z pulpitu?

 • Na pulpicie wybierz jedno lub kilka powiadomień i kliknij przycisk USUŃ

 • UWAGA: po usunięciu powiadomienia nie będą już widoczne.

BIBLIOTEKA TECHNICZNA

Z kim mam się skontaktować, jeśli nie mogę znaleźć poszukiwanego dokumentu technicznego?

 • W przypadku problemów takich jak brakujące dokumenty dotyczące wymagań produktu (ang. Product Requirement Documents, PRD) brakujące instrukcje używania skontaktuj się z przedstawicielem firmy Abbott.

 • W przypadku braku dokumentów takich jak pliki oznaczeń, instrukcje obsługi, weryfikacje partii, przypisane wartości i materiały dodatkowe wyślij formularz Contact Us (Skontaktuj się z nami), określając typ zapytania jako: portal klienta  Lab Central. 

Chcę zalogować się w AbbottLink lub mam pytania dotyczące tego serwisu. Co muszę zrobić?

 • Aby uzyskać pomoc dotyczącą serwisu AbbottLink, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Abbott. Jeśli nie znasz przedstawiciela Abbott lub potrzebujesz jego danych kontaktowych, możesz odszukać te informacje, logując się w portalu klienta Lab Central.

Potrzebuję pomocy w sprawie strony internetowej do sprawozdań z kontroli jakości (Quality Control, QC). Co muszę zrobić?

 • W przypadku pytań dotyczących pomocy w logowaniu, resetowaniu hasła, problemów z wczytywaniem informacji, itd. Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Abbott.

ANALIZATORY

Jak mogę dodać profil laboratorium oraz analizator(y) do mojego konta?

 • W prawym górnym rogu strony kliknij swoje imię i nazwisko, kliknij zakładkę LAB PROFILES (Profile laboratorium), a następnie kliknij przycisk +LAB PROFILE (+Profil laboratorium)
 • Po dodaniu profilu laboratorium do konta użytkownik będzie mógł zobaczyć powiązane analizatory w zakładce analizatory

 • Często używany analizator można przypiąć na stronie Analizatory, dzięki czemu będzie również dobrze widoczny nie tylko w zakładce Analizatory, lecz także na pulpicie.

Jak przypiąć analizator na pulpicie?

 • W zakładce Analizator znajdź analizator, który chcesz przypiąć, a następnie kliknij ikonę pinezki w prawym górnym rogu. Przypięty analizator ma wypełnioną ikonę pinezki w prawym górnym rogu

 • Aby odpiąć analizator, należy ponownie kliknąć pinezkę, tak aby ikona stała się pusta w środku

 • UWAGA: Przypięty analizator jest widoczne na pulpicie.

Jak mogę zmienić nazwę analizator?

 • Nazwę analizatora można zmienić w zakładce Analizatory 
 • Znajdź analizator i kliknij ikonę edycji (ołówek). Po zakończeniu edycji kliknij znacznik wyboru, aby zapisać. 


Jak sprawić, by dane laboratorium miało status laboratorium głównego?

Ustawienie wybranego laboratorium jako laboratorium głównego umożliwia wyświetlanie profilu laboratorium jako widoku domyślnego.

 • W zakładce profili laboratorium kliknij i dodaj do zakładek preferowane „Primary Lab” (Laboratorium główne)

 • UWAGA: można mieć wybrane tylko jedno laboratorium główne

Pytania dotyczące zgłaszania problemów

Dlaczego nie widzę opcji przesyłania zgłoszenia dotyczącego incydentu związanego z analizatorem?

 • Opcja przesyłania zgłoszeń dotyczących incydentów może nie być dostępna w Twoim kraju lub w przypadku określonych produktów.
 • Pracujemy nad poszerzeniem dostępności tej opcji.

Mam pytania dotyczące zgłaszania incydentów lub powiadamiania o incydentach z poziomu portalu Lab Central. Co muszę zrobić?

 • Zapoznaj się z instrukcjami pomocy dostępnymi w zakładce zgłaszania incydentów w portalu Lab Central. 

 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Abbott

Jaki rodzaj pliku mogę dodać jako załącznik przy wysyłaniu zgłoszenia/raportu dot. incydentu?

Załącznikiem może być każdy rodzaj pliku, za wyjątkiem wymienionych poniżej na liście Niedozwolonych rodzajów plików.

Extension

Format

ACTION

Automator Action

APK

Application

APP

Executable

BAT

Batch File

BIN

Binary Executable

CAB

Windows Cabinet

CMD

Command Script

COM

Command File

COMMAND

Terminal Command

CPL

Control Panel Extension

CSH

C Shell Script

EX_

Compressed Executable

EXE

Executable

GADGET

Windows Gadget

INF1

Setup Information File

INS

Internet Communication Settings

INX

InstallShield Compiled Script

IPA

Application

ISU

InstallShield Uninstaller Script

JOB

Windows Task Scheduler Job File

JSE

JScript Encoded File

KSH

Unix Korn Shell Script

LNK

File Shortcut

MSC

Microsoft Common Console Document

MSI

Windows Installer Package

MSP

Windows Installer Patch

MST

Windows Installer Setup Transform File

OSX

Executable

OUT

Executable

PAF

Portable Application Installer File

PIF

Program Information File

PRG

Executable

PS1

Windows PowerShell Cmdlet

REG

Registry Data File

RGS

Registry Script

RUN

Executable

SCR

Screensaver Executable

SCT

Windows Scriptlet

SHB

Windows Document Shortcut

SHS

Shell Scrap Object

U3P

U3 Smart Application

VB

VBScript File

VBE

VBScript Encoded Script

VBS

VBScript File

VBSCRIPT

Visual Basic Script

WORKFLOW

Automator Workflow

WS

Windows Script

WSF

Windows Script

WSH

Windows Script Preference

ZESPÓŁ ABBOTT

W jaki sposób dana osoba jest dodawana do zakładki zespołu Abbott?

 • Każde nowe konto w portalu Lab Central o tym samym numerze klienta będzie widoczne na stronie Abbott Team (Zespół Abbott).

Czy można usunąć użytkownika zespołu Abbott?

 • Tak. W prawym górnym rogu strony kliknij swoje imię i nazwisko, kliknij zakładkę MY ACCOUNT (Moje konto), a następnie kliknij USER MANAGEMENT (Zarządzanie użytkownikami). 

 • Sprawdź, czy jesteś we właściwym profilu laboratoryjnym. Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć i kliknij ikonę kosza.
 • Uwaga: operacji usunięcia użytkownika z konta nie można cofnąć. Użytkownik musi ponownie zarejestrować się w portalu Lab Central.

Czy masz jeszcze jakieś pytania? Wejdź w zakładkę Kontakt.