Ofte stilte spørsmål

REGISTRERING OG PÅLOGGINGSSTØTTE

Hvordan får jeg tilgang til Lab Central?

Logg inn på følgende nettadresse: https://labcentral.corelaboratory.abbott

Hvordan registrerer jeg meg for Lab Central?

 • Eksisterende kundeportalbrukere 
  • En eksisterende bruker defineres som registrert bruker av den gamle kundeportalen My Lab 
   • Første gang du logger på Lab Central
    • En aktiverings-e-post ble sendt til din eldre My Lab-registrerte e-postadresse.  
     Bruk lenken i aktiverings-e-posten for å tilbakestille passordet ditt for tilgang til Lab Central.
   • Hvis du ikke ser aktiverings-e-posten:
    • Sjekk søppelpostmappen din.
    • Hvis en e-post ikke vises innen flere minutter, kan brukerne gå tilbake til Lab Central-påloggingen, skrive inn e-postadressen og passordet som ble brukt til registreringen, og deretter klikke på lenken for å sende aktiverings-e-posten på nytt.   
  • Nye brukere av kundeportalen: En ny bruker defineres som en Abbott-kunde som aldri har registrert seg i den eldre My Lab-kundeportalen.
   • Finn ditt kundenummer og instrumentets serienummer for å fylle ut registreringsskjemaet som du finner her:
   • ORGANISASJONSENHETER: https://labcentral.corelaboratory.abbott/int/nb/create-account.html


   • Du finner kundenummeret i følgende dokumenter: 
    Fakturaer: Bruk «Fakturer til»- eller «Send til»-nummeret ditt, se eksempel. 
    Servicerapport: Bruk kundenummer. Se eksempel.
   • Du finner instrumentets serienummer i følgende dokument:  
    Servicerapport: Bruk serienummer. Se eksempel.
   • Du kan også finne serienummeret på instrumentet.
   • Hvis du ikke har tilgang til kundenummeret og/eller instrumentets serienummer, tar du kontakt med Abbott-kontakten eller -representanten. 
  • Når registreringen til Lab Central er fullført, vil du motta en engangskode via e-post.
   • Hvis du ikke ser bekreftelses-e-posten:
    • Sjekk søppelpostmappen din. 

    • Hvis en e-post ikke vises innen flere minutter, kan brukerne gå tilbake til Lab Central-påloggingen, skrive inn e-postadressen og passordet som ble brukt til registreringen, og deretter klikke på koblingen for å sende bekreftelses-e-posten på nytt.

Jeg har glemt passordet mitt til Lab Central, hva skal jeg gjøre?

 • Brukere kan be om å få passordet tilbakestilt ved å gå tilbake til Lab Central-påloggingssiden, klikke på koblingen Glemt passord og skrive inn e-postadressen som ble brukt under registreringen. En e-post for tilbakestilling av passord vil bli sendt med instruksjoner for tilbakestilling av passordet ditt.
 • Jeg mottok ikke en e-post for tilbakestilling av passord.
  • Se etter en melding fra CustomerPortal@abbott.com i mappene Spam og Søppelpost. Det kan ta noen minutter før e-postmeldinger sendes til deg på nytt.  

GENERELLE SPØRSMÅL

Hva er Lab Central?

 • Lab Central har erstattet den forrige kundeportalen, MyLab.
 • Lab Central er en kundeportal som gir brukerne døgnkontinuerlig tilgang til ressurser som trengs for laboratoriebruk, inkludert:
  • tilgang til teknisk bibliotek for tekniske dokumenter og instruksjoner.
   • standard driftsprosedyrer (SOP), analysefiler,
   • brukerhåndbøker, demonteringsanvisninger for instrumenter, bruksanvisninger (pakningsvedlegg), analysesertifikat (COA) og mer.
  • laboratorieovervåking
  • rapportering av instrumenter
  • saksoppfølging (for kunder i Sverige eller med Informatics/Digital Health Solutions-produkter)
  • Lab-teamledelse og Abbott-teamkontakter

Hvem har tilgang til Lab Central?

 • Lab Central er kun tilgjengelig for Abbott's Core Laboratory-, Hematology- og Transfusion-kunder. Ta kontakt med Abbott-representanten din for ytterligere spørsmål.

Hvilken teknologi trenger jeg for å få tilgang til Lab Central:

 • En enhet med internettilgang: Stasjonær datamaskin, nettbrett, mobiltelefon

 • Foretrukne nettlesere: Chrome, Safari, Edge

KONTOINNSTILLINGER OG VARSLER

Hvordan endrer jeg passordet mitt?

 • Øverst til høyre på siden klikker du på navnet ditt, så klikker du på Min konto og deretter på knappen Endre passord. 

 • MERK: Passordkravene for å kunne endre det nye passordet
  • minimum 8 tegn
  • store og små bokstaver
  • minst ett tall
  • minst ett spesialtegn

Hvordan endrer jeg språkvisningen for Lab Central?

 • Øverst til venstre på siden klikker du på globusikonet for ditt foretrukne språkvalg.

MERK: Språk kan bare oppdateres på det globale nettstedet, ikke på nettstedet for USA.

Hvordan oppdaterer jeg e-postadressen, telefonnummeret, kontorollen eller institusjonsplasseringen min?

 • Øverst til høyre på siden klikker du på navnet ditt. Klikk på Min konto, og oppdater de tiltenkte feltene.

Hvordan mottar jeg varsler?

 • Øverst til høyre på siden klikker du på navnet ditt. Klikk deretter på   
  Min konto og Varslingsinnstillinger. 
 • Her kan du velge å abonnere og avslutte abonnementet på varslingskategorier. 
 • Varsler vises bare på siden Dashbord hvis du abonnerer på én av de fire varslingskategoriene.
  • MERK: Du er satt med et standardabonnement til varslingskategori, Lab Central Platform Updates. Vi anbefaler at du abonnerer på relevante plattformoppdateringer og tekniske oppdateringer.

Hvordan abonnere eller avslutte abonnementet på varsler?

 • Øverst til høyre på siden klikker du på navnet ditt. Klikk deretter på Min konto og Varslingsinnstillinger. 

 • For å abonnere på en kategori for å motta varsler klikker du på dine foretrukne alternativer

 • Hvis du vil avslutte abonnementet på en kategori for ikke lenger å motta varsler, kontrollerer du at det ikke er merket av for kategoriboksen

Hvordan sletter jeg varsler fra dashbordet mitt?

 • Velg ett av flere varsler på siden Dashbord, og klikk på Slett.

MERK: Når du har slettet varslene dine, vil de ikke lenger være synlige.

TEKNISK BIBLIOTEK

Hvem kontakter jeg hvis jeg ikke finner det tekniske dokumentet jeg leter etter?

 • Hvis du opplever problemer, med for eksempel manglende PRD-er (Dokumenter for produktkrav) og bruksanvisninger (pakningsvedlegg), kontakter du Abbott-representanten.

 • For analysefiler, brukerhåndbøker, gruppebekreftelser, verditildelinger og andre referansedokumenter kan du sende inn en forespørselstype i form av et kontaktskjema: Inquiry type: Lab Central Customer portal (henvendelsestype: Lab Central-kundeportal).

Jeg trenger hjelp med rapporteringsnettstedet for kvalitetskontroll, hva skal jeg gjøre?

 • Hvis du har spørsmål, inkludert hjelp med å logge inn, tilbakestilling av passord, problemer med å laste opp informasjon osv., kan du kontakte Abbott-representanten.

 • Ta kontakt med Abbott-representanten for å få hjelp med AbbottLink. Hvis du ikke vet hvem Abbott-representanten er, eller trenger kontaktinformasjonen deres, kan du logge inn på Lab Central-kundeportalen for å finne denne informasjonen.

INSTRUMENTER

Hvordan legger jeg til en laboratorieprofil og instrument(er) i kontoen min?

 • Klikk på navnet ditt øverst til høyre på siden. Klikk på Lab-profiler og deretter på knappen +Lab-profil.

 • Når en laboratorieprofil er lagt til kontoen din, vil du kunne se de tilknyttede instrumentene på siden Instrumenter.
 • Du kan feste et ofte brukt instrument fra siden Instrumenter, slik at det enkelt kan vises på siden Dashbord i tillegg til på siden Instrumenter.

Hvordan fester jeg et instrument til siden Dashbord?

 • Fra siden Instrumenter finner du instrumentet du vil feste og klikker på knappenålsikonet øverst til høyre. Et festet instrument har et fylt knappenålsikon øverst til høyre.

 • Du løsner et instrument ved å klikke på knappenålen igjen, slik at ikonet vises med kontur.

 

MERK: Når et instrument er festet, vil du kunne se det på siden Dashbord.

Hvordan kan jeg endre instrumentnavn?

 • Du kan gi nytt navn til instrumentet fra siden Instrumenter.

 • Finn instrumentet ditt, og klikk på blyantredigeringsikonet. Når du er ferdig, klikker du på

  hakemerket for å lagre.

Hvordan gjør jeg en lab til min hovedlab?

 • Hvis du angir en lab som hovedlab, kan denne laboratorieprofilen være standardvisningen.
 • Fra siden Lab-profiler klikker du på og angir bokmerke for din foretrukne hovedlab.

 

MERK: Du kan bare ha én hovedlab.

Spørsmål vedrørende saker/henvendelser

Hvorfor kan jeg ikke se et alternativ for å sende inn en instrumentrapport om hendelser?

 • Muligheten til å sende inn en hendelsesrapport er kanskje ikke tilgjengelig i ditt land eller for akkurat dine produkter.

Jeg har spørsmål om hendelsesrapportering eller hendelsesvarsler for Lab Central, hva skal jeg gjøre?

 • Se hjelpeinstruksjonene på hendelsesrapporteringssiden i Lab Central. 

 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du kontakte Abbott-representanten.

Hvilke filtyper kan jeg legge til som vedlegg når jeg sender inn en forespørsel/hendelsesrapport?

De fleste filtyper kan brukes som vedlegg, unntatt dem som er oppført på listen med ugyldige filtyper nedenfor.

Extension

Format

ACTION

Automator Action

APK

Application

APP

Executable

BAT

Batch File

BIN

Binary Executable

CAB

Windows Cabinet

CMD

Command Script

COM

Command File

COMMAND

Terminal Command

CPL

Control Panel Extension

CSH

C Shell Script

EX_

Compressed Executable

EXE

Executable

GADGET

Windows Gadget

INF1

Setup Information File

INS

Internet Communication Settings

INX

InstallShield Compiled Script

IPA

Application

ISU

InstallShield Uninstaller Script

JOB

Windows Task Scheduler Job File

JSE

JScript Encoded File

KSH

Unix Korn Shell Script

LNK

File Shortcut

MSC

Microsoft Common Console Document

MSI

Windows Installer Package

MSP

Windows Installer Patch

MST

Windows Installer Setup Transform File

OSX

Executable

OUT

Executable

PAF

Portable Application Installer File

PIF

Program Information File

PRG

Executable

PS1

Windows PowerShell Cmdlet

REG

Registry Data File

RGS

Registry Script

RUN

Executable

SCR

Screensaver Executable

SCT

Windows Scriptlet

SHB

Windows Document Shortcut

SHS

Shell Scrap Object

U3P

U3 Smart Application

VB

VBScript File

VBE

VBScript Encoded Script

VBS

VBScript File

VBSCRIPT

Visual Basic Script

WORKFLOW

Automator Workflow

WS

Windows Script

WSF

Windows Script

WSH

Windows Script Preference

ABBOTT-TEAM

Hvordan blir noen lagt til på Abbott Team-siden?

 • Enhver ny Lab Central-konto under samme kundenummer vil bli sett på Abbott Team-siden.

Kan jeg slette en Abbott Team-bruker?

 • Ja. Øverst til høyre på siden klikker du på navnet ditt. Klikk deretter på Min konto og Brukeradministrasjon. 

 • Bekreft at du er i riktig lab-profil. Identifiser den tiltenkte brukeren du vil slette, og klikk på søppelikonet.

Merk: Du kan ikke slette en bruker fra kontoen din når den er slettet. Brukeren må registrere seg på nytt til Lab Central.

Har du fortsatt spørsmål? Gå til vår kontaktside.