Vanlige spørsmål om Lab Central Spørsmålsliste

REGISTRERING OG INNLOGGINGSSTØTTE

Hvordan får jeg tilgang til Lab Central?

Logg inn på følgende nettadresse: https://labcentral.corelaboratory.abbott

Hvordan registrerer jeg meg for Lab Central?

 • Eksisterende kundeportalbrukere 
  • En eksisterende bruker defineres som registrert bruker av den gamle kundeportalen My Lab 
   • Første gang du logger på Lab Central
    • En aktiverings-e-post ble sendt til din eldre My Lab-registrerte e-postadresse.  
     Bruk lenken i aktiverings-e-posten for å tilbakestille passordet ditt for tilgang til Lab Central.
   • Hvis du ikke ser aktiverings-e-posten:
    • Sjekk søppelpostmappen din.
    • Hvis en e-post ikke vises innen flere minutter, kan brukerne gå tilbake til Lab Central-påloggingen, skrive inn e-postadressen og passordet som ble brukt til registreringen, og deretter klikke på lenken for å sende aktiverings-e-posten på nytt.   
  • Nye brukere av kundeportalen: En ny bruker defineres som en Abbott-kunde som aldri har registrert seg i den eldre My Lab-kundeportalen.
   • Finn ditt kundenummer og instrumentets serienummer for å fylle ut registreringsskjemaet som du finner her:
   • ORGANISASJONSENHETER: https://labcentral.corelaboratory.abbott/int/nb/create-account.html


   • Du finner kundenummeret i følgende dokumenter: 
    Fakturaer: Bruk «Fakturer til»- eller «Send til»-nummeret ditt, se eksempel. 
    Servicerapport: Bruk kundenummer. Se eksempel.
   • Du finner instrumentets serienummer i følgende dokument:  
    Servicerapport: Bruk serienummer. Se eksempel.
   • Du kan også finne serienummeret på instrumentet.
   • Hvis du ikke har tilgang til kundenummeret og/eller instrumentets serienummer, tar du kontakt med Abbott-kontakten eller -representanten. 
  • Når registreringen til Lab Central er fullført, vil en bekreftelseskobling bli sendt til deg.
   • Hvis du ikke ser bekreftelses-e-posten:
    • Sjekk søppelpostmappen din. 

    • Hvis en e-post ikke vises innen flere minutter, kan brukerne gå tilbake til Lab Central-påloggingen, skrive inn e-postadressen og passordet som ble brukt til registreringen, og deretter klikke på koblingen for å sende bekreftelses-e-posten på nytt.

Jeg har glemt passordet mitt til Lab Central, hva skal jeg gjøre?

 • Brukere kan be om å få passordet tilbakestilt ved å gå tilbake til Lab Central-påloggingssiden, klikke på koblingen Forgot Password (Glemt passord) og skrive inn e-postadressen som ble brukt under registreringen. En e-post for tilbakestilling av passord vil bli sendt med instruksjoner for tilbakestilling av passordet ditt.
 • Jeg mottok ikke en e-post for tilbakestilling av passord.
  • Se etter en melding fra CustomerPortal@abbott.com i mappene Spam og Søppelpost. Det kan ta noen minutter før e-postmeldinger sendes til deg på nytt.  

GENERELLE SPØRSMÅL

Hva er Lab Central?

 • Lab Central har erstattet den forrige kundeportalen, MyLab.
 • Lab Central er en kundeportal som gir brukerne døgnkontinuerlig tilgang til ressurser som trengs for laboratoriebruk, inkludert:
  • tilgang til teknisk bibliotek for tekniske dokumenter og instruksjoner.
   • standard driftsprosedyrer (SOP), analysefiler, bruksanvisninger, demonteringsanvisninger for instrumenter, bruksanvisning (IFU), sertifikat for analyse (COA) og mer.
  • laboratorieovervåking
  • rapportering av instrumenter
  • forespørselstøtte (for kunder i Sverige eller med Informatics/Digital Health Solutions-produkter)
  • Lab-teamledelse og Abbott-teamkontakter

Hvem har tilgang til Lab Central?

 • Lab Central er eksklusivt tilgjengelig for Abbotts kjernelaboratorie-, hematologi- og transfusjonskunder. Ta kontakt med Abbott-representanten din for ytterligere spørsmål.

Hvilken teknologi trenger jeg for å få tilgang til Lab Central:

 • En enhet med internettilgang: Stasjonær datamaskin, nettbrett, mobiltelefon

 • Foretrukne nettlesere: Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge

KONTOINNSTILLINGER OG VARSLER

Hvordan endrer jeg passordet mitt?

 • Øverst til høyre på siden klikker du på navnet ditt, så klikker du på MY ACCOUNT  
  (Min konto) og deretter på knappen CHANGE PASSWORD (Endre passord). 

 • MERK: Passordkravene for å kunne endre det nye passordet
  • minimum 8 tegn
  • store og små bokstaver
  • minst ett tall
  • minst ett spesialtegn

Hvordan endrer jeg språkvisningen for Lab Central?

 • Øverst til venstre på siden klikker du på globusikonet for ditt foretrukne språkvalg.

MERK: Språk kan bare oppdateres på det globale nettstedet. Nettstedet for USA er kun på engelsk.

Hvordan oppdaterer jeg e-postadressen, telefonnummeret, kontorollen eller institusjonsplasseringen min?

 • Øverst til høyre på siden klikker du på navnet ditt. Klikk på MY ACCOUNT (Min konto), og oppdaterer de tiltenkte feltene.

Hvordan mottar jeg varsler?

 • Øverst til høyre på siden klikker du på navnet ditt. Klikk deretter på MY ACCOUNT  
  (Min konto) og NOTIFICATION SETTINGS (Varslingsinnstillinger). 
 • Her kan du velge å abonnere og avslutte abonnementet på varslingskategorier. 
 • Varsler vises bare på siden Dashboard (Dashbord) hvis du abonnerer på en av de fire varslingskategoriene.
  • MERK: Du er satt med et standardabonnement til varslingskategori, Lab Central Platform Updates. Vi anbefaler at du abonnerer på relevante plattformoppdateringer og tekniske oppdateringer.

Hvordan abonnere eller avslutte abonnementet på varsler?

 • Øverst til høyre på siden klikker du på navnet ditt. Klikk deretter på MY ACCOUNT  
  (Min konto) og NOTIFICATION SETTINGS (Varslingsinnstillinger). 

 • For å abonnere på en kategori for å motta varsler klikker du på dine foretrukne alternativer

 • Hvis du vil avslutte abonnementet på en kategori for ikke lenger å motta varsler, kontrollerer du at det ikke er merket av for kategoriboksen

Hvordan sletter jeg varsler fra dashbordet mitt?

 • Velg ett av flere varsler på siden Dashboard (Dashbord), og klikk på DELETE (Slett).

 • MERK: Når du har slettet varslene dine, vil de ikke lenger være synlige.

TEKNISK BIBLIOTEK

Hvem kontakter jeg hvis jeg ikke finner det tekniske dokumentet jeg leter etter?

 • Hvis du opplever problemer, med for eksempel manglende PRD-er (Dokumenter for produktkrav) og IFU-er, kontakter du Abbott-representanten.

 • For analysefiler, brukerhåndbøker, gruppebekreftelser, verditildelinger og andre referansedokumenter kan du sende inn en forespørselstype i form av et kontaktskjema: Lab Central-kundeportalen.

Jeg ønsker å registrere meg for eller har spørsmål om AbbottLink, hva skal jeg gjøre?

 • Ta kontakt med Abbott-representanten for å få hjelp med AbbottLink. Hvis du ikke vet hvem Abbott-representanten er, eller trenger kontaktinformasjonen deres, kan du logge inn på Lab Central-kundeportalen for å finne denne informasjonen.

Jeg trenger hjelp med rapporteringsnettstedet for kvalitetskontroll, hva skal jeg gjøre?

 • Hvis du har spørsmål, inkludert hjelp med å logge inn, tilbakestilling av passord, problemer med å laste opp informasjon osv., kan du ringe kundestøtte: 1-877-422-2688 og velg alternativ 1.

INSTRUMENTER

Hvordan legger jeg til en Lab-profil og instrument(er) i kontoen min?

 • Klikk på navnet ditt øverst til høyre på siden. Klikk på LAB PROFILES (Lab-profiler) og deretter på knappen +LAB PROFILE (+Lab-profil).

 • Når en Lab-profil er lagt til kontoen din, vil du kunne se de tilknyttede instrumentene på siden Instruments (Instrumenter).
 • Du kan feste et ofte brukt instrument fra siden Instruments (Instrumenter), slik at det enkelt kan vises på siden Dashboard (Dashbord) i tillegg til på siden Instruments (Instrumenter).

Hvordan fester jeg et instrument til siden Dashboard (Dashbord)?

 • Fra siden Instruments (Instrumenter) finner du instrumentet du vil feste, og klikk på knappenålsikonet øverst til høyre. Et festet instrument har et fylt knappenålsikon øverst til høyre.

 • Du løsner et instrument ved å klikke på knappenålen igjen, slik at ikonet vises med kontur.

 • MERK: Når et instrument er festet, vil du kunne se det på siden Dashboard (Dashbord).

Hvordan kan jeg endre instrumentnavn?

 • Du kan gi nytt navn til instrumentet fra siden Instruments (Instrumenter).

 • Finn instrumentet ditt, og klikk på blyantredigeringsikonet. Når du er ferdig, klikker du på merket for å lagre.

Hvordan gjør jeg en lab til min hovedlab?

Hvis du angir en lab som hovedlab, kan denne lab-profilen være standardvisningen.

 • Fra siden Lab Profiles (Lab-profiler) klikker du på og angir bokmerke for din foretrukne hovedlab.

 • MERK: Du kan bare ha én hovedlab.

Instrumenter – forespørsler

Hvorfor kan jeg ikke se et alternativ for å sende inn en instrumentrapport om hendelser?

 • Muligheten til å sende inn en hendelsesrapport er kanskje ikke tilgjengelig i ditt land eller for akkurat dine produkter.

Jeg har spørsmål om hendelsesrapportering eller hendelsesvarsler for Lab Central, hva skal jeg gjøre?

 • Se hjelpeinstruksjonene på hendelsesrapporteringssiden i Lab Central. 

 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du kontakte Abbott-representanten.

ABBOTT-TEAMET

Hvordan blir noen lagt til på Abbott Team-siden?

 • Enhver ny Lab Central-konto under samme kundenummer vil bli sett på Abbott Team-siden.

Kan jeg slette en Abbott Team-bruker?

 • Ja. Øverst til høyre på siden klikker du på navnet ditt. Klikk deretter på MY ACCOUNT (Min konto) og USER MANAGEMENT (Brukeradministrasjon). 

 • Bekreft at du er i riktig lab-profil. Identifiser den tiltenkte brukeren du vil slette, og klikk på søppelikonet.
 • Merk: Du kan ikke slette en bruker fra kontoen din når den er slettet. Brukeren må registrere seg på nytt til Lab Central.

Har du fortsatt spørsmål? Gå til vår kontaktside.